KONAKTUJTE NÁS
> Poradna>Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ od 1.1.2014

Povinnost elektronické komunikace s ČSSZ od 1.1.2014

Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila na svých stránkách dne 30.9.2013 upozornění na povinnost od 1.1.2014 zasílat předepsané tiskopisy pouze elektronicky formou datové zprávy – formát XML.

Jde především o tyto tiskopisy:

-          Evidenční list důchodového zabezpečení

-          Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

-          Přehled o výši pojistného

-          Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)

-          Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/od-ledna-pristiho-roku-plati-pro-vsechny-zamestnavatele-povinnost-elektronicke-komunikace-se-spravou.htm

 

ČSSZ informuje, že povinná elektronická komunikace zaměstnavatelů od 1. 1. 2014 se bude týkat těch podání předepsaných tiskopisů, kde lhůta k jejich řádnému podání započne po 31. 12. 2013. Prakticky to znamená, že například u tiskopisu Přehled o výši pojistného vznikne povinnost podat tento tiskopis výhradně elektronicky poprvé v případě jeho podání v lednu 2014 za období prosinec 2013 (řádná lhůta k podání takového Přehledu o výši pojistného je ze zákona od 1. 1. 2014 do 20. 1. 2014). Obdobně vznikne povinnost podat poprvé v roce 2014 výhradně elektronicky tiskopis Evidenční list důchodového pojištění, do kterého budou zapsány údaje za rok 2013 (takový Evidenční list důchodového pojištění je ze zákona třeba podat nejpozději do 30 dnů ode dne 30. 4. 2014 nebo ode dne 31. 1. 2014, pokud zaměstnání skončilo před 31. 12. 2013).

 

aWalking s.r.o.  Horní Rokytá 54, 295 01 Mnichovo Hradiště

Telefon: +420 602 111 670 | +420 315 558 698

e-mail: ucetni@awalking.cz