Pracovní smlouvy mladistvých

30.09.2013 13:46

Pracovní smlouvy mladistvých

I po účinnosti nového občanského zákoníku (OZ2014) bude možno uzavírat pracovní smlouvy s mladistvými, pouze pokud dosáhnou 15 let věku a zároveň budou mít ukončenu povinnou školní docházku. Výkon umělecké, kulturní, reklamní nebo sportovní činnosti nezletilými bude možný za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Toto platilo i doposud.

Novinkou oproti současnému zákoníku práce bude právo rodičů nezletilého, který nedosáhl 16 let, rozvázat jeho pracovní poměr (nebo smlouvu o výkonu práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek), pokud to bude nutné v zájmu vzdělávání, vývoje nebo zdraví nezletilého. Toto právo rodičů zatím není v zákoníku práce promítnuto, nicméně příslušnou novelu, která ho blíže specifikuje, můžeme v dohledné době očekávat. Zatím můžeme vycházet jen důvodové zprávy k OZ2014, podle níž by se mělo jednat o právo rodičů takový pracovní poměr ukončit okamžitě.

Potřebujete poradit více? Kontaktujte nás